Skip to content

CHAKO Taiwanese Milk Tea

  1. ผ้าชั้นนอก : ไมโครพีชสะท้อนน้ำ ( พิมพ์ลายระบบ Sublimation )
  2. ผ้าชั้นใน : มัสลินสะท้อนน้ำ
  3. แบบหู : คล้องคอยางยืด ปรับสายได้
หมวดหมู่: , ,

PRODUCT