Skip to content

101

  1. ผ้าชั้นนอก : ไมโครพีชสะท้อนน้ำ ( พิมพ์ลายระบบ Sublimation )
  2. ผ้าชั้นใน : มัสลินสะท้อนน้ำ
  3. แบบหู : หูสั้น ปรับสายได้
หมวดหมู่: , ,

** ราคาหูสั้น ปรับสาย เพิ่มอีก 1 บาท จากราคารูปในตาราง **

PRODUCT