Skip to content

สำนักงานสาธารณสุข x WHO

  1. ผ้าชั้นนอก : ไมโครพีชสะท้อนน้ำ ( พิมพ์ลายระบบ DTF )
  2. ผ้าชั้นใน : มัสลินสะท้อนน้ำ
  3. แบบหู : หูสั้น
หมวดหมู่: , ,

PRODUCT