Skip to content

มณีนพรัตนวราภรณ์ ปารมัตถบารมี

  1. ผ้าชั้นนอก : ไมโครพีชสะท้อนน้ำ ( พิมพ์ลายระบบ SUB )
  2. ผ้าชั้นใน : มัสลินสะท้อนน้ำ 2 ชั้น พร้อมที่สอดฟิลเตอร์กรอกอากาศ
  3. แบบหู : หูสั้น + คล้องคอปรับสายได้
หมวดหมู่: , ,

PRODUCT